Paslaugos

worker
 • Dujų slėgio reguliavimo įrenginių techninis patikrinimas, sureguliavimas, remontas.
 • Apsauginių įtaisų sureguliavimas, remontas ir veikimo patikrinimas, uždujinimo signalizatorių metrologinė patikra.
 • Vidaus dujotiekių techninis patikrinimas.
 • Dujinių katilų (iki 400 Kw), dujinių kepimo krosnių, dujinių šildytuvų ir kt įrenginių techninis patikrinimas bei remontas.
 • Dujų filtrų išvalymas, išplovimas, keitimas.
 • Antžeminių dujotiekių, oro linijų techninis patikrinimas.
 • Dujų nuotekių  paieška ir likvidavimas.
 • Požeminių dujotiekių techninis patikrinimas.
 • Manometrų metrologinė patikra.
 • Dujotiekių, katilinių, katilų, atskirų įrengimų konservacija ir rekonservacija.
 • Dujų paleidimas į naujai sumontuotus dujotiekius, dujofikuotus pastatus ar sumontuotus įrengimus (katilai, krosnys ir kt.)